Sveikata – didžiausia gyvenimo dovana

Empatiškos mūsų klinikos šeimos gydytojos įsigilina į sveikatos problemas, nusiskundimus, skiria reikiamus tyrimus, diagnozuoja ligas, paskiria efektyviausią gydymą, pateikia rekomendacijas. Esant poreikiui, šeimos gydytojas užtikrina efektyvų bendradarbiavimą su reikiamų sričių gydytojais specialistais. Klinika sudariusi sutartį su Teritorinėmis ligonių kasomis, todėl šeimos gydytojo paslaugos yra nemokamos.

Patikėkite savo sveikatą Fabijoniškių šeimos klinikai

  • Mūsų klinikoje prisirašę pacientai konsultacijoje pas gydytoją gali apsilankyti jau tą pačią arba kitą dieną.
  • Pacientų gydymą ir į šeimos gydytojo kompetenciją įeinančius laboratorinius tyrimus apmoka Teritorinės ligonių kasos. Visus kitus tyrimus mūsų klinikoje galite atlikti mokamai.
  • Su mūsų šeimos gydytojo siuntimu, gydytojų specialistų konsultacijoms galite kreiptis į bet kurią Vilniaus miesto polikliniką.
  • Daug dėmesio skiriama ligų profilaktikai, klinikoje organizuojamos sveikatos dienos, skaitomos paskaitos apie sveikatą, lektoriai dalinasi vertinga informacija.

Mūsų klinikoje prisirašiusiems pacientams nemokamai teikiamos šios paslaugos:

  • Šeimos gydytojo konsultacija ir gydymas
  • Išduodami nedarbingumo pažymėjimai
  • Siuntimai gydytojų specialistų konsultacijoms
  • Psichiatro konsultacijai ir gydymui siunčiame į psichikos sveikatos centrą
  • Elektrokardiograma
  • Į šeimos gydytojo kompetenciją įeinantys laboratoriniai tyrimai
NEMOKAMAS GYDYMAS MŪSŲ KLINIKOJE (PRISIRAŠYTI GALITE IR IŠ NAMŲ):
Prisirašymo tvarka:

1. Atsisiųskite prašymo formą Microsoft Word formatu.

2. Užpildykite prašymą gydytis įstaigoje, įvesdami reikalingus duomenis.

3. Prašymą atsiųskite el. paštu info@fabijoniskiuseima.lt arba atvykite į mūsų kliniką.

4. Prisirašę, naudokitės šeimos gydytojo paslaugomis nemokamai.